سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی
پنجشنبه، 27 مهر
  • -

  • -

9

شهریور

افتتاح کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان قلب شهید رجایی

افتتاح کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان قلب شهید رجایی توسط ریاست محترم سازمان بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ انجام شد

این مراسم ساعت 9:15 دقیقه صبح 7/6/92 در بیمارستان قلب شهید رجایی برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر طباطبایی ،دکتر غفارزاده ،دکتر جلالی و دکتر رفیعی و مدیران سازمان بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه جناب آقای دکتر طباطبایی مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ در خصوص عملکرد کانونها در برپایی بیمارستانهای صحرایی صحبت کردند.

طباطبایی در ادامه به نقش مهم بر پایی کانونهای جامعه پزشکی را بالاخص از سال 1390 بعد از 33سال از گذشت انقلاب اسلامی ، در بر پایی بیمارستانهای صحرایی و ویزیت های رایگان بیان کرد.

وی در ادامه به توضیحی در خصوص سایر عملکردهای سازمان بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ در زمینه های مختلف فرهنگی، علمی و پژوهشی و... پرداختند.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ یکی از اهداف بزرگ برپایی بیمارستانهای صحرایی و ویزیت های رایگان را کمک به اقشار ضعیف و بی بضاعت و کم بضاعت مناطق کم برخوردار و محروم جامعه در راستای سلامت آنها دانست.

در ادامه این جلسه جناب آقای دکتر غفار زاده مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی  دانشگاه ایران به ایراد سخانی پرداختند و فرموندند : یکی از امتیاز های کانونها در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ،شناخت ظرفیت های کانونهای پزشکی در حوادث و بلایا می باشد که کانونها جهت هرچه بالاتر بردن این ظرفیت ها احتیاج به سازماندهی گسترده دارند.

در ادامه این جلسه جناب آقای دکتر جلالی نیز در خصوص بیانات رهبر کبیر انقلاب در خصوص اینکه فرموندند ریشه بسیج ، یک ریشه فرهنگی است سخنان را ایراد کردندو بیان داشتند که با تقویت ریشه های فرهنگی در جامعه پزشکی در قالب بسیج و ارائه خدمات پزشکی در قلمرو فعالیت های بسیجی می توان خدمات گسترده تری را ارائه نمود و نیز نقش بسیج را در جامعه پزشکی نمایان تر کرد. در ادامه این جلسه مسئول نیروی انسانی بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ جناب آقای میرزایی نیز در خصوص اعضای شورای اجرایی کانونها و اعضای اجرایی کانونها و جذب و سازماندهی نیروهای بسیجی و نحوه ارائه خدمات به آنان سخنانی را ایراد کردند.

در پایان جلسه نیز جناب آقای دکتر جلالی طی حکمی به سمت مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان شهید رجایی منصوب گردیدند.

ثبت امتیاز
امتیاز این نوشته تا کنون است. شما نیز به آن امتیاز دهید:   
دیدگاه ها


ثبت دیدگاه
نام:

پست الکترونیکی:

وب سایت:

دیدگاه:

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ می باشد.
تحلیل آمار سایت و وبلاگ